Манифест

1. Ако не мога да кажа нещо хубаво, по-добре да не казвам нищо
Когато коментирам винаги ще е нещо позитивно
Когато критикувам, ще критикувам градивно

2. Ще се държа с другите така, както искам другите да се държат с мен
Ще спазвам добрия тон винаги
Няма да проявявам расизъм, предразсъдъци и омраза към другите хора
Ще уважавам различното мнение

3. Ще използвам сайта за забава, а не за печалба или измама
Няма да спамя сайта
Няма да слагам фалшиви заглавия
Няма да слагам измамни линкове

4. Съгласен съм с Условията на ползване на VTube7.com