Поверителност

Този документ съдържа важна информация за потребителските данни.

ДАННИТЕ СЕ СЪБИРАТ

Знайте, че регистрацията НЕ е задължителна!
Потребителите могат да гледат видеоклипове без регистрация и без да се събира и обработва информация.
Регистрацията е необходима само за качване на видеоклипове и достъп до други функции.
Данните, които системата на сайта изисква при регистрация са: потребителско име, имейл адрес, държава.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Всички видеоклипове, които ни изпращате, могат да бъдат преразпространени чрез интернет и други медийни канали и могат да бъдат гледани от широката публика.

Ние не използваме вашия имейл адрес или друга лична информация, за да изпращаме търговски или маркетингови съобщения без Вашето съгласие.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние не толерираме и не споделяме Вашата лична информация (като име или имейл адрес) с други компании или трети страни.

СИГУРНОСТ

Вие носите лична отговорност за запазването на поверителността на вашата парола, паролата се генерира автоматично от нашата система и е криптирана.
Молим Ви да не споделяте паролата си с никого.